« Trở về

Bài tập cuối tuần Toán 1

Số trang: 68
Kích thước: 19 x 26
Giá bán: 22000 VNĐ
Năm xuất bản: 0

Lời nói đầu

 

Bài tập cuối tuần Toán 1 được biên soạn nhằm hỗ trợ học sinh ôn luyện sau mỗi tuần học.

 

Nội dung sách bám sát kế hoạch dạy học từng tuần của sách giáo khoa Toán 1. Các tuần đều có cấu trúc thống nhất gồm 6 bài tập tự luyện (trắc nghiệm khách quan hoặc tự luận) được phân chia như sau:

 

Mức nhận biết: Gồm các bài ôn tập lí thuyết hoặc sử dụng một kĩ năng để thực hiện lời giải.

 

Mức thông hiểu: Gồm các bài yêu cầu học sinh sử dụng hai kĩ năng để thực hiện lời giải.

 

Mức vận dụng: Gồm các bài yêu cầu học sinh sử dụng một số kĩ năng hoặc có nhận xét độc đáo, sáng tạo để thực hiện lời giải.

 

Mức vận dụng cao: Gồm  các  bài  yêu cầu học sinh vận dụng hiểu biết qua bài học để xử lí tình huống trong cuộc sống.

 

Trong những tuần đầu, cần có sự hỗ trợ của giáo viên hoặc phụ huynh để giúp học  sinh đọc và hiểu yêu cầu thực hiện của bài tập.

 

Tác  giả  mong  nhận  được ý kiến  đóng góp của các thầy cô giáo, các em học  sinh,...  để từng bước hoàn thiện bộ sách, đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình và sách giáo khoa của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

TÁC GIẢ

  • Các sách cùng loại