« Trở về

Tổ chức Hoạt động trải nghiệm 1

Tác giả: Đinh Thị Kim Thoa (Chủ biên) - Bùi Ngọc Diệp - Vũ Phương Liên - Lại Thị Yến Ngọc - Trần Thị Quỳnh Trang
Số trang: 136
Kích thước: 19 x 26,5
Giá bán: 33000 VNĐ
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản: 2019

Clip Giới thiệu SGK Hoạt động trải nghiệm 1

Chủ đề/ Bài  Học liệu
Tài liệu tập huấn
 • Giới thiệu SGK HDTN Giới thiệu sách...

 • Slide bài giảng tập huấn giáo viên môn...

 • Slide bài giảng tập huấn giáo viên môn...

 • Slide bài giảng tập huấn giáo viên môn...

 • Slide bài giảng tập huấn giáo viên môn...

 • Tài liệu tập huấn giáo viên HĐTN (cô Thoa)

 • Tài liệu thuyết minh SGK - Hoạt động trải...

 • Phần 1: Chương trình Hoạt động trải nghiệm...

 • Phần 2: Tìm hiểu và sử dụng Sách giáo khoa...

 • Phần 3: Hướng dẫn tổ chức hoạt động giáo...

 • Phần 4a: Phân tích video minh hoạ tổ chức...

 • Phần 4b: Phân tích video minh hoạ tổ chức...

Expand
Bài dạy minh hoạ SGK HĐTN 1- Bài: Khám phá bàn tay kì diệu.
 • Tiết 1

 • Tiết 2

 • Tiết 3

 • Tiết 4

Expand
Chủ đề 1. Chào lớp 1- Tuần 1
 • Hình 01

 • Hình 02

 • Hình 03

 • Hình 04

Expand
Chủ đề 1. Chào lớp 1- Tuần 2
 • Hình 01

 • Hình 02

 • Hình 03

 • Hình 04

 • Hình 05

 • Hình 06

 • Hình 07

Expand
Chủ đề 1. Chào lớp 1- Tuần 3
 • Hình 01

 • Hình 02

 • Hình 03

 • Hình 04

 • Hình 05

 • Hình 06

Expand
Chủ đề 2. Vui vẻ, chơi an toàn - Tuần 4
 • Hình 01

 • Hình 02

 • Hình 03

 • Hình 04

 • Hình 05

 • Hình 06

 • Hình 07

Expand
Chủ đề 2. Vui vẻ, chơi an toàn - Tuần 5
 • Hình 01

 • Hình 02

 • Hình 03

 • Hình 04

 • Hình 05

Expand
Chủ đề 2. Vui vẻ, chơi an toàn - Tuần 6
 • Hình 01

 • Hình 02

 • Hình 03

 • Hình 04

Expand
Chủ đề 2. Vui vẻ, chơi an toàn - Tuần 7
 • Hình 01

 • Hình 02

 • Hình 05

 • Hình 06

 • Hình 07

 • Hình 08

 • Hình 09

 • Hình 10

 • Hình 11

Expand
Chủ đề 3. Nói lời yêu thương - Tuần 8
 • Hình 01

 • Hình 02

 • Hình 04

 • Hình 07

Expand
Chủ đề 3. Nói lời yêu thương - Tuần 9
 • Hình 01

 • Hình 02

 • Hình 03

 • Hình 04

 • Hình 05

 • Hình 06

 • Hình 07

 • Hình 08

 • Hình 09

Expand
Chủ đề 3. Nói lời yêu thương - Tuần 10
 • Hình 01

 • Hình 02

 • Hình 04

 • Hình 06

Expand
Chủ đề 3. Nói lời yêu thương - Tuần 11
 • Hình 01

 • Hình 02

 • Hình 03

 • Hình 04

 • Hình 05

 • Hình 06

Expand
Chủ đề 4. Tự chăm sóc và rèn luyện bản thân - Tuần 12
 • Hình 01

 • Hình 02

 • Hình 03

 • Hình 04

 • Hình 05

 • Hình 06

 • Hình 07

 • Hình 08

 • Hình 09

 • Hình 10

Expand
Chủ đề 4. Tự chăm sóc và rèn luyện bản thân - Tuần 13
 • Hình 01

 • Hình 02

 • Hình 03

 • Hình 04

 • Hình 05

 • Hình 06

 • Hình 07

 • Hình 08

 • Hình 09

 • Hình 10

Expand
Chủ đề 4. Tự chăm sóc và rèn luyện bản thân - Tuần 14
 • Hình 01

 • Hình 02

 • Hình 03

 • Hình 04

Expand
Chủ đề 4. Tự chăm sóc và rèn luyện bản thân - Tuần 15
 • Hình 01

 • Hình 02

 • Hình 03

 • Hình 04

 • Hình 05

 • Hình 06

 • Hình 07

 • Hình 08

 • Hình 09

 • Hình 10

 • Hình 11

 • Hình 12

 • Hình 13

 • Hình 14

 • Hình 15

 • Hình 16

 • Hình 17

Expand
Chủ đề 5. Khám phá bàn tay kì diệu - Tuần 16
 • Hình 01

 • Hình 02

 • Hình 03

 • Hình 04

 • Hình 05

 • Hình 06

 • Hình 08

 • Bài dạy minh họa -

Expand
Chủ đề 5. Khám phá bàn tay kì diệu - Tuần 17
 • Hình 01

 • Hình 02

 • Hình 03

 • Hình 04

 • Hình 05

 • Hình 06

 • Hình 07

 • Hình 08

 • Hình 09

 • Bài dạy minh họa

Expand
Chủ đề 5. Khám phá bàn tay kì diệu - Tuần 18
 • Hình 01

 • Hình 02

 • Hình 03

 • Hình 04

 • Bài dạy minh họa

Expand
Chủ đề 5. Khám phá bàn tay kì diệu - Tuần 19
 • Hình 01

 • Hình 02

 • Hình 03

 • Hình 04

 • Hình 05

 • Hình 06

 • Bài dạy minh họa

Expand
Chủ đề 6. Tập làm việc nhà, việc trường - Tuần 20
 • Hình 01

 • Hình 02

 • Hình 03

 • Hình 04

 • Hình 05

 • Hình 06

 • Hình 07

 • Hình 12

Expand
Chủ đề 6. Tập làm việc nhà, việc trường - Tuần 21
 • Hình 01

 • Hình 02

 • Hình 03

 • Hình 04

 • Hình 05

 • Hình 06

 • Hình 07

Expand
Chủ đề 6. Tập làm việc nhà, việc trường - Tuần 22
 • Hình 01

 • Hình 02

 • Hình 03

 • Hình 04

 • Hình 05

 • Hình 06

 • Hình 07

 • Hình 08

Expand
Chủ đề 6. Tập làm việc nhà, việc trường - Tuần 23
 • Hình 01

 • Hình 02

 • Hình 03

 • Hình 04

 • Hình 05

 • Hình 06

 • Hình 07

Expand
Chủ đề 7. Thân thiện với hàng xóm - Tuần 24
 • Hình 01

 • Hình 02

 • Hình 03

 • Hình 04

 • Hình 05

 • Hình 06

 • Hình 07

Expand
Chủ đề 7. Thân thiện với hàng xóm - Tuần 25
 • Hình 01

 • Hình 02

 • Hình 03

 • Hình 04

 • Hình 05

 • Hình 06

Expand
Chủ đề 7. Thân thiện với hàng xóm - Tuần 26
 • Hình 01

 • Hình 02

 • Hình 03

 • Hình 04

 • Hình 05

 • Hình 06

 • Hình 07

 • Hình 08

 • Hình 09

Expand
Chủ đề 7. Thân thiện với hàng xóm - Tuần 27
 • Hình 01

 • Hình 02

 • Hình 03

 • Hình 04

 • Hình 05

 • Hình 06

 • Hình 07

 • Hình 08

Expand
Chủ đề 8. Bảo vệ cảnh quan trên con đường tới trường - Tuần 28
 • Hình 01

 • Hình 02

 • Hình 03

 • Hình 04

 • Hình 05

 • Hình 06

 • Hình 07

Expand
Chủ đề 8. Bảo vệ cảnh quan trên con đường tới trường - Tuần 29
 • Hình 01

 • Hình 02

 • Hình 04

 • Hình 05

Expand
Chủ đề 8. Bảo vệ cảnh quan trên con đường tới trường - Tuần 30
 • Hình 01

 • Hình 02

 • Hình 03

 • Hình 06

Expand
Chủ đề 8. Bảo vệ cảnh quan trên con đường tới trường - Tuần 31
 • Hình 01

 • Hình 02

 • Hình 03

 • Hình 04

 • Hình 08

 • Hình 10

 • Hình 11

 • Hinhg 09

Expand
Chủ đề 9. Xây dựng hình ảnh vui vẻ - Tuần 32
 • Hình 01

 • Hình 02

 • Hình 03

 • Hình 04

 • Hình 05

Expand
Chủ đề 9. Xây dựng hình ảnh vui vẻ - Tuần 33
 • Hình 01

 • Hình 02

 • Hình 06

 • Hình 07

 • Hình 08

 • Hình 09

Expand
Chủ đề 9. Xây dựng hình ảnh vui vẻ - Tuần 34
 • Hình 01

 • Hình 02

 • Hình 03

 • Hình 04

 • Hình 05

 • Hình 06

Expand
Chủ đề 9. Xây dựng hình ảnh vui vẻ - Tuần 35
 • Hình 01

 • Hình 02

 • Hình 03

 • Hình 04

 • Hình 05

 • Hình 06

 • Hình 07

 • Hình 08

Expand
 • Các sách cùng loại