« Trở về

Phát triển năng lực trong môn tiếng Anh lớp 5 tập 2

Tác giả: Trần Nguyễn Phương Thùy (Chủ biên) - Trần Hương Quỳnh
Số trang: 88
Kích thước: 19 x 26.5
Giá bán: Liên hệ
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản: 2019

LỜI NÓI ĐẦU

Cuốn sách Phát triển năng lực trong môn Tiếng Anh 5, tập haiđược biên soạn căn cứ theo chương trình tiếng Anh tiểu học, sách giáo khoa Tiếng Anh 5, tập hai và Thông tư 22/2016/TT-BGDĐTvề quy định đánh giá học sinh tiểu học của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ở mỗi bài học, bên cạnh nội dung kiến thức chủ chốt của bài tương ứng trong sách giáo khoa, các tác giả đã chú ý lồng ghép nội dung tích hợp liên môn; đan xen các hoạt động nâng cao; thiết kế đa dạng các hình thức hoạt động để hỗ trợ giáo viên và học sinh đổi mới hình thức tổ chức dạy và học; tăng cường phát huy tính chủ động, tự học của người học; vận dụng đa dạng các hình thức luyện tập theo cá nhân, cặp đôi và nhóm; chú ý đến yếu tố tâm lí lứa tuổi trong việc học ngoại ngữ…

 

Các câu hỏi trong hoạt động được thiết kế theo các mức độ nhận thức từ 1 đến 4 được quy định trong Thông tư 22/2016/TT-BGDĐTvề quy định đánh giá học sinh tiểu học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

Các loại hình luyện tập được sắp xếp từ dễ đến khó, chú trọng cả 4 kĩ năng, trong đó tập trung nhiều vào kĩ năng Nghe, Nói; đan xen các loại hình bài tập tiệm cận với các đề thi chuẩn quốc tế trình độ A1 khung tham chiếu chung Châu Âu (tương ứng Bậc 1 khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam).

 

Mỗi bài học gồm các phần sau:

- Lead in: Khởi động

- Part 1: Nội dung chuẩn và nâng cao của Lesson 1

- Part 2: Nội dung chuẩn và nâng cao của Lesson 2

- Part 3: Nội dung chuẩn và nâng cao của Lesson 3

- Advanced practice: Mở rộng, nâng cao kiến thức, làm quen với Toán và Khoa học Cuốn sách sẽ hỗ trợ tích cực cho quá trình tự học của học sinh, giúp học sinh vận dụng các kiến thức ngôn ngữ đã học vào các tình huống thực hành và các hoạt động sinh động thực tế. Đồng thời, giáo viên có thể sử dụng sách này để bổ trợ cho hoạt động dạy học theo sách giáo khoa của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các giờ học tăng cường nâng cao ngoài các tiết học quy định trong chương trình (nếu có).

 

Cuốn sách được biên soạn lần đầu nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng hoá các loại hình luyện tập và tăng cường môn Tiếng Anh tiểu học nên khó tránh khỏi thiếu sót nhóm tác giả mong nhận được sự phản hồi và góp ý của cán bộ quản lí, giáo viên, cha mẹ học sinh và các em học sinh trên toàn quốc.

 

Trân trọng cảm ơn.

CÁC TÁC GIẢ

Chủ đề/ Bài  Học liệu
Unit 11: What’s the matter with you?
 • Unit 11

Expand
Unit 12: Don’t ride your bike too fast!
 • Unit 12

Expand
Unit 13: What do you do in your free time?
 • Unit 13

Expand
Unit 14: What happened in the story?
 • Unit 14

Expand
Unit 15: What would you like to be in the future?
 • Unit 15

Expand
Unit 16: Where’s the post office?
 • Unit 16

Expand
Unit 17: What would you like to eat?
 • Unit 17

Expand
Unit 18: What will the weather be like tomorrow?
 • Unit 18

Expand
Unit 19: Which place would you like to visit?
 • Unit 19

Expand
Unit 20: Which is more exciting, life in the city or life in the countryside?
 • Unit 20

Expand
 • Các sách cùng loại