Điểm sách
Banner SGK1.jpg
Giới thiệu sách1.jpg
Mầm non.png
Tiểu học.png
Trung học CS.png
Sách mới
« Trở về

Mĩ thuật 3

Kết nối tác giả
Tác giả: Nguyễn Thị Nhung (tổng Chủ biên) - Nguyễn Tuấn Cường - Nguyễn Hồng Ngọc (đồng Chủ biên) - Lương Thanh Khiết - Nguyễn Ánh Phương Nam - Võ Thị Nguyên - Phạm Văn Thuận
Số trang: 96
Kích thước: 19 x 26.5
Giá bán: 19000
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản: 2022

.

Chủ đề/ Bài  Tài liệu hỗ trợ học
Chủ đề/ Bài  Học liệu
  • Các sách cùng loại
Địa chỉ giao dịch
  • P. Tổ chức hành chính tổng hợp

    Điện thoại: 02462657745

  • P. Kinh doanh Thiết bị và Dự án

    Điện thoại: 02422455986

  • P. Kinh doanh xuất bản phẩm

    Điện thoại: 02422455986