Vi sinh

Ảnh hưởng của nhiệt độ đến quá trình lên men Trong hoạt động này, sinh viên kiểm tra ảnh hưởng của nhiệt độ đến tốc độ lên men của tế bào nấm men. Sử dụng cảm biến áp suất khí, CO2 được tạo ra được đo.

Xem "Ảnh hưởng của nhiệt độ đến quá trình lên men"

Làm sữa chua Trong hoạt động này học sinh tự làm sữa chua. Sữa chua là một sản phẩm thực phẩm quen thuộc với hầu hết tất cả các sinh viên. Quá trình làm sữa chua ít được biết đến. Thông qua quá trình làm sữa chua, học sinh phát hiện ra rằng vi khuẩn truyền đường sữa thành axit lactic.

Xem "Làm sữa chua"