Khám phá về âm thanh

I. Âm thanh là gì Trong hoạt động này, sinh viên khám phá cách tạo ra âm thanh, họ sử dụng cảm biến âm thanh để ghi lại âm thanh của một âm thoa và để hiển thị dạng sóng âm thanh của nó.

Xem "I. Âm thanh là gì"

III. Tạo ra âm nhạc Trong bài học này, học sinh học được biết rằng âm thanh cần một môi trường để truyền và có thể truyền không chỉ qua không khí mà còn qua các vật liệu khác.

Xem "III. Tạo ra âm nhạc"

IV. Âm thanh truyền như thế nào Trong bài học này, học sinh học được biết rằng âm thanh cần một môi trường để truyền và có thể truyền không chỉ qua không khí mà còn qua các vật liệu khác.

Xem "IV. Âm thanh truyền như thế nào"

V. Độ to của âm thanh Trong bài học này, học sinh sử dụng cảm biến âm thanh và đo cường độ âm thanh của các âm thanh khác nhau. Cảm biến âm thanh hoạt động như một máy đo mức âm thanh và đo mức âm thanh bằng decibel (dB).

Xem "V. Độ to của âm thanh"

VI. Ngăn chặn tiếng ồn Trong bài học này, học sinh nhận ra rằng âm thanh có thể gây tổn hại thính giác và tìm các cách giảm cường độ âm thanh.

Xem "VI. Ngăn chặn tiếng ồn"