Bạn có muốn sử dụng dữ liệu thực trong các tiết Toán? Bạn có thể thực hiện các phép đo bằng cách sử dụng các thiết bị thu thập dữ liệu kết nối với máy tính? Hoặc tạo mô hình động?

Các sản phẩm CMA có thể giúp tìm hiểu về các ứng dụng thực tế của toán học.

Với bộ ghi dữ liệu CMA CLAB và các cảm biến như cảm biến nhiệt độ,  cảm biến âm thanh, cảm biến ánh sáng, cảm biến chuyển động và các cảm biến khác nữa, học sinh có thể thực hiện nhiều thí nghiệm khác nhau để thu được dữ liệu thực. Thiết bị thu dữ liệu di động CLAB của chúng tôi có thể được kết nối với máy tính đồ họa CASIO của máy tính bảng và được điều khiển bởi phần mềm E-CON chạy trên máy tính. Dữ liệu thu thập được chuyển theo thời gian thực vào máy tính và phép đo có thể được theo dõi trên màn hình máy tính. Dữ liệu thu thập được sau đó có thể được xử lý và phân tích trên máy tính. Bạn có thích làm việc với máy tính không? CLAB cũng có thể hoạt động độc lập hoặc  có thể kết nối với máy tính PC và phần mềm Coach.

Phân tích trên video hoặc hình ảnh cho phép học sinh phân tích các sự kiện thực và hấp dẫn. Các sự kiện này có thể khá bình thường, đó là các sự kiện hằng ngày như ném bóng rổ hoặc đá bóng, hoặc cũng có thể bất thường hơn, như người nhảy trên Mặt Trăng, va chạm xe hơi. Trong Phân tích Video của Coach, dữ liệu đồ thị được đồng bộ hóa với các khung hình video, khi quét dữ liệu trong biểu đồ, các khung hình video tương ứng được hiển thị.

Mô hình hóa là một quá trình quan trọng trong nghiên cứu khoa học và do đó học sinh nên phát triển sự hiểu biết về quy trình cũng như đạt được các kĩ năng mô hình hóa. Mô hình hóa cho phép giải quyết các vấn đề phức tạp và thực tế, không chỉ giới hạn ở các hiện tượng lí tưởng trong phòng thí nghiệm. Những vấn đề thực tế như vậy thường quá khó để giải quyết theo phép phân tích với trình độ phổ thông. Sử dụng mô hình đồ họa của Coach buộc các học sinh phải tham gia vào phân tích định tính vấn đề. Cấu trúc và các đại lượng liên quan của mô hình phải được xác định. Các giả định lí thuyết trở nên trực quan hóa bằng các biểu tượng. Xây dựng các phương trình (khác nhau) trở thành nhiệm vụ chính của học sinh thay vì giải chúng. Cấu trúc mô hình dễ dàng thay đổi cho phép thử các ý tưởng mô hình khác nhau. Hơn nữa, kết quả mô hình có thể được so sánh với dữ liệu thực nghiệm. Mô hình có thể được sửa đổi để kết quả từ thí nghiệm thực khớp với mô hình lí thuyết

Tài nguyên giảng dạy

CMA cung cấp các tài liệu giảng dạy và học tập giúp bạn có thể ứng dụng công nghệ vào chương trình giảng dạy của mình. Các hoạt động thuộc chủ đề Toán học sẽ sớm được cung cấp.

clab_casio

Clab students calculator1

Nhân viên của CMA là một nhóm các nhà giáo dục có kinh nghiệm, có nền tảng về khoa học, giáo dục và công nghệ. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi xin vui lòng  liên hệ với chúng tôi .