Bạn có muốn tạo ra một biểu đồ điện tim ? tưởng tượng ra quá trình quang hợp của cây? Hoặc xây dựng mô hình dịch bệnh?

Với các thiết bị của CMA, bạn có thể tạo ra nhiều mô hình, đồ thị phong phú hơn thế!

Sinh học là môn học cơ bản mà bạn có thể học được rất nhiều thông qua học tập thực nghiệm, cả trong lớp và bên ngoài. Với thiết bị chuyển đổi và một bộ cảm biến, như máy đo ECG, cảm biến oxy hoặc máy đo dung tích phổi và nhiều thiết bị khác, học sinh có thể thực hiện nhiều thí nghiệm sinh học khác nhau. Dữ liệu trình bày theo thời gian thực được thu thập, đồng thời làm cho việc thu thập dữ liệu trở thành một quy trình tương tác, theo đó việc quan sát trực tiếp có thể được so sánh ngay lập tức với đồ thị, khuyến khích suy nghĩ về dữ liệu. Việc thu thập dữ liệu từ xa cho phép thu thập dữ liệu trong nhiều môi trường khác nhau, bao gồm cả ngoài trời và tạo điều kiện thu thập trong thời gian dài, vượt ra ngoài phạm vi bình thường của các bài học ở trường.

Phân tích video, hình ảnh cho phép học sinh phân tích một số thí nghiệm hấp dẫn như tăng trưởng thực vật hoặc phản xạ của mắt người. Trong đồ thị phân tích Video của Coach được đồng bộ hóa với các khung hình video; khi quét dữ liệu trong đồ thị, các khung hình video tương ứng được hiển thị. Điều này giúp học sinh dễ hình dung về sự liên kết giữa màn hình trực quan cụ thể và biểu diễn đồ họa trừu tượng.

Mô hình hóa bằng máy tính là một quá trình quan trọng trong nghiên cứu khoa học và do đó học sinh nên phát triển sự hiểu biết về quy trình cũng như có được các kỹ năng mô hình hóa. Mô hình hóa cho phép giải quyết các vấn đề phức tạp và thực tế không chỉ giới hạn ở các hiện tượng trong phòng thí nghiệm lý tưởng. Những vấn đề thực tế như vậy thường quá khó để giải quyết một cách rõ ràng ở cấp độ nhà trường. Sử dụng mô hình đồ họa của Coach cần  học sinh tham gia vào việc phân tích định tính về vấn đề đó. Cấu trúc và số lượng liên quan phải được xác định. Các giả định lý thuyết trở nên trực quan hóa bằng các biểu tượng. Học sinh có thể thử nghiệm ý tưởng, xây dựng các phương trình (khác biệt) trở thành nhiệm vụ chính của học sinh thay vì giải chúng. Cấu trúc mô hình dễ dàng sửa đổi và cho phép thử các ý tưởng mô hình khác nhau. Ngoài ra, kết quả mô hình có thể được so sánh với dữ liệu thực nghiệm. Mô hình có thể được sửa đổi để phù hợp với dữ liệu từ thí nghiệm thực tế và mô hình lý thuyết.

Các sản phẩm

Bạn có muốn để học sinh làm việc như các nhà khoa học chuyên nghiệp không?

Với các sản phẩm CMA, học sinh có thể thu thập dữ liệu chất lượng cao, thời gian thực, xây dựng và sử dụng các mô hình máy tính, sử dụng mô phỏng và trực quan hóa, so sánh kết quả từ các thí nghiệm, mô hình và lý thuyết.

Các sản phẩm cho Môn Sinh học

Tài nguyên giảng dạy

CMA cung cấp các tài liệu giảng dạy và học tập sẵn sàng giúp bạn tích hợp công nghệ vào chương trình giảng dạy của mình. Các hoạt động của chúng tôi (thí nghiệm và mô hình) cung cấp cơ sở để hiểu các khái niệm và định luật sinh học. Các hoạt động có thể được tích hợp trong giảng dạy chương trình vật lý.

 

Các tài nguyên giảng dạy cho Môn Sinh học

Sinh học

quay phim

mô hình học

Nhân viên của CMA là một nhóm các nhà giáo dục có kinh nghiệm, có nền tảng về khoa học, giáo dục và công nghệ. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi xin vui lòng  liên hệ với chúng tôi .