Asset Publisher

LAB STEM – Mô hình giáo dục phát triển năng lực theo định hướng cách mạng khoa học 4.0

LAB STEM – Mô hình giáo dục phát triển năng lực theo định hướng cách mạng khoa học 4.0


Nền tảng công nghệ trong hoạt động giáo dục STEM ở Việt Nam hiện nay được phát triển bởi các công ty chuyên sản xuất thiết bị của nước ngoài. Đặc điểm của nền tảng này là tích hợp sẵn thiết bị vào các mẫu thí nghiệm và chuyển giao đến các trường bằng hình thức mua trọn gói thiết bị, tài liệu hướng dẫn dịch từ tiếng anh sang tiếng Việt. Các mẫu thiết bị này được xây dựng trên nền tảng sách giáo khoa và chương trình khoa học của nước có công ty thiết bị mà không phải theo chương trình giáo dục phổ thông của Việt Nam và không theo điều kiện, hoàn cảnh, bối cảnh, hệ thống thiết bị tối thiểu của nền giáo dục Việt Nam.

Nhận biết được nhược điểm này, Công ty CP Phát hành Sách Giáo dục (EBD) đã kí hợp đồng đại diện độc quyền trên lãnh thổ Việt Nam với Trung tâm công nghệ máy tính của Hà Lan (CMA) để phát triển hệ thống học liệu, thiết bị giáo dục STEM cho bộ sách giáo khoa và chương trình giáo dục phổ thông mới. Tất cả nền tảng phát triển giáo dục STEM của CMA đều được EBD Việt hóa và phát triển dựa trên điều kiện thực tiễn trong nhà trường phổ thông nước ta. Sản phẩm của CMA dựa trên môi trường phần mềm COACH có các tính năng đáp ứng đa dạng các loại hình giáo dục ở Việt Nam như Phân tích video quá trình thực của các hiện tượng tự nhiên, Kết nối các cảm biến thu thập dữ liệu phục vụ quá trình phân tích của giáo viên và học sinh, Xây dựng mô hình tương tác, hoạt động của các đối tượng thực dựa trên các quy luật tự nhiên, Lập trình điều khiển các hoạt động thu thập số liệu và tín hiệu ra cho các thiết bị ngoại vi, Cập nhật ngân hàng dữ liệu các hoạt động mẫu của các nước tham gia phát triển COACH.

 

 

Hội thảo về cách thức STEM

 

 

Toàn cảnh một buổi thực nghiệm của học sinh bậc THCS

 

 

Sản phẩm "Ngôi nhà thông minh"  do học sinh tự thiết kế

 

 

 

 

Một số chủ đề thực nghiệm

 

 

Điều chế nước biến màu của Harry Potter, đèn Lava, tạo bóng CO2… trong chủ đề STEM "Sự kì diệu của hóa học"

 

 

Chuyên gia kiểm tra thiết kế "Ngôi nhà thông minh" với hệ thống đèn chiếu sáng thông minh

 

Học sinh tự chế tạo động cơ gật gù trong chủ đề Vật líPhòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp