Asset Publisher

Hà Nội tuyên dương doanh nghiệp, doanh nhân và người nộp thuế

Hà Nội tuyên dương doanh nghiệp, doanh nhân và người nộp thuế


 

 

Ngày 29/9/2018, Cục Thuế thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tuyên dương, khen thưởng 413 doanh nghiệp, doanh nhân và người nộp thuế thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2017. Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế kiêm Cục trưởng Cục Thuế thành phố Hà Nội - Nguyễn Thế Mạnh cho biết, năm 2017 là năm có bối cảnh tình hình kinh tế xã hội thành phố Hà Nội nói riêng, toàn nước nói chung đạt được những kết quả tích cực nhưng tình hình sản xuất kinh doanh vẫn còn những khó khăn thách thức. Tuy nhiên, việc tuân thủ tốt nghĩa vụ thuế các doanh nghiệp hộ kinh doanh đã góp phần quan trọng để Cục Thuế Hà Nội hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách năm 2017.

 

 

Những tấm gương người nộp thuế tiêu biểu được tôn vinh hàng năm sẽ khích lệ động viên nhiều tổ chức và cá nhân khác cùng chấp hành nghĩa vụ thuế , góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách theo chỉ tiêu Quốc hội giao. Công ty CP Phát hành sách Giáo dục vinh dự và tự hào là một trong các doanh nghiệp được nhận Giấy khen của Cục trưởng Cục thuế Hà Nội tuyên dương với thành tích đã thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2017. Đây là bằng chứng ghi nhận của UBND thành phố Hà Nội và Cục thuế cho những phấn đấu của doanh nghiệp thời gian qua. Công ty luôn xác định: Uy tín của doanh nghiệp được bảo đảm không chỉ từ việc sản xuất kinh doanh hiệu quả, mà còn phải hoàn thành các nghĩa vụ đối với Nhà nước, trong đó có nghĩa vụ thuế.

 

 

Đại diện Công ty nhận Giấy khen của Cục Thuế Hà Nội

 


Phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp