Khớp các mục sau đây:
Tiêu đề Mô tả
Nội dung Nguồn:
Bảo Vệ Loài Vật Có Ích.doc Bảo Vệ Loài Vật Có Ích.doc
Em yêu môn tiếng Việt.doc Em yêu môn tiếng Việt.doc
Em Yêu Nhà Em.doc Em Yêu Nhà Em.doc
Giao an EN EN.doc Giao an EN EN.doc
Làm quen với chữ cái.doc Làm quen với chữ cái.doc
Ôn hình tròn, hình vuông, hình chữ nhật, hình tam giác.doc Ôn hình tròn, hình vuông, hình chữ nhật, hình tam giác.doc
Tìm Hiểu Năm Giác Quan Trên Cơ Thể.docx Tìm Hiểu Năm Giác Quan Trên Cơ Thể.docx