Khớp các mục sau đây:
Tiêu đề Mô tả
Nội dung Nguồn:
Bài dạy hát Gà gáy le te.docx Bài dạy hát Gà gáy le te.docx
Bài Giảng Bé Tìm Hiểu Về Bánh Trung Thu.DOC Bài Giảng Bé Tìm Hiểu Về Bánh Trung Thu.DOC
Bé tìm hiểu các hiện tượng tự nhiên.DOC Bé tìm hiểu các hiện tượng tự nhiên.DOC
Bé Tìm Hiểu Về Nước Và Ích Lợi Của Nước.DOC Bé Tìm Hiểu Về Nước Và Ích Lợi Của Nước.DOC
Chú Dê đen.doc Chú Dê đen.doc
Con Gà mái ổ.doc Con Gà mái ổ.doc
Dạy trẻ hát bài Gà gáy le te.docx Dạy trẻ hát bài Gà gáy le te.docx
Đếm đến 5, nhận biết số lượng trong phạm vi 5.doc Đếm đến 5, nhận biết số lượng trong phạm vi 5.doc
Em yêu Bác Hồ.doc Em yêu Bác Hồ.doc
Em yêu biển đảo quê em.DOC Em yêu biển đảo quê em.DOC
Giáo án - Câu chuyện cáo, thỏ và gà trống.doc Giáo án - Câu chuyện cáo, thỏ và gà trống.doc
Làm quen chữ cái.docx Làm quen chữ cái.docx
Làng Mộc Kha Lâm.docx Làng Mộc Kha Lâm.docx
Mèo đi câu cá.docx Mèo đi câu cá.docx
Một số kỹ năng tự bảo vệ bản thân.doc Một số kỹ năng tự bảo vệ bản thân.doc
Thuyết minh - Câu chuyện cáo, thỏ và gà trống.docx Thuyết minh - Câu chuyện cáo, thỏ và gà trống.docx
Tìm hiểu về Gạo và các sản phẩm từ gạo.doc Tìm hiểu về Gạo và các sản phẩm từ gạo.doc
Tìm hiểu về sự phát triển của cây từ hạt.doc Tìm hiểu về sự phát triển của cây từ hạt.doc
Truyện Ba cô gái.doc Truyện Ba cô gái.doc
Vì sao có mưa.doc Vì sao có mưa.doc