Khớp các mục sau đây:
Tiêu đề Mô tả
Nội dung Nguồn:
Đàn gà con.doc Đàn gà con.doc
Giáo án - Chắp ghép các hình học tạo thành hình mới.doc Giáo án - Chắp ghép các hình học tạo thành hình mới.doc
Khám phá mũ bảo hiểm.doc Khám phá mũ bảo hiểm.doc
Làm quen với toán Ôn nhận biết, phân biệt hình tròn, hình vuông, hình tam giác, hình chữ nhật.docx Làm quen với toán Ôn nhận biết, phân biệt hình tròn, hình vuông, hình tam giác, hình chữ nhật.docx
Sự kì diệu của nước.doc Sự kì diệu của nước.doc
Sự kỳ diệu của màu sắc.doc Sự kỳ diệu của màu sắc.doc
Thuyết minh - Chắp ghép các hình học tạo thành hình mới.doc Thuyết minh - Chắp ghép các hình học tạo thành hình mới.doc
Truyện ba cô gái.docx Truyện ba cô gái.docx
Truyện Ba ngọn đèn.doc Truyện Ba ngọn đèn.doc
Truyện Chú Vịt Xám.doc Truyện Chú Vịt Xám.doc