Xuất bản thông tin

Tổng Giám đốc NXBGDVN Ngô Trần Ái được trao tặng danh hiệu doanh nhân Việt Nam tiêu biểu 2010

Tổng Giám đốc NXBGDVN Ngô Trần Ái được trao tặng danh hiệu doanh nhân Việt Nam tiêu biểu 2010

Hiện nay cả nước có 500.000 doanh nghiệp, 1.000.000 hộ kinh doanh cá thể, 133.000 hợp tác xã, trang trại đang đóng góp 60% GDP của cả nước. Doanh nghiệp doanh nhân ngày đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội.


Hiện nay cả nước có 500.000 doanh nghiệp, 1.000.000 hộ kinh doanh cá thể, 133.000 hợp tác xã, trang trại đang đóng góp 60% GDP của cả nước. Doanh nghiệp doanh nhân ngày đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội.

 

Lễ trao tặng do VCCI tổ chức là hoạt động nhằm tôn vinh các doanh nhân có thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh, tạo được nhiều công ăn việc làm cho cộng đồng và làm giàu cho xã hội.

 

Năm 2010, ngoài các tiêu chí về doanh thu, đầu tư đổi mới công nghệ, thực hiện tốt chính sách với người lao động... của doanh nghiệp, 100 doanh nhân nhận Cúp Thánh Gióng – trong đó có Tổng Giám đốc NXBGDVN Ngô Trần Ái - là những doanh nhân tiêu biểu, luôn nêu cao tinh thần tự chủ, năng động sáng tạo trong điều hành, quản lý doanh nghiệp, làm tốt công tác xã hội từ thiện, giải quyết tốt các vấn đề liên quan đến bảo vệ môi trường, quan hệ lao động trong doanh nghiệp cũng như các nội dung liên quan đến quản trị doanh nghiệp; xây dựng và phát triển doanh nghiệp bền vững, chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước…

 

Tại buổi Lễ,  NGƯT.Ngô Trần Ái, Chủ tịch HĐQT-Tổng giám đốc NXBGDVN  đã trao học bổng cho doanh nhân tương lai của đất nước là sinh viên tiêu biểu thuộc khối kinh tế tại các trường Đại học.